Persoonlijk leiderschap voor event- en communicatiemanagers

Persoonlijk leiderschap voor event- en communicatiemanagers

Van uitvoerder naar strategisch beïnvloeder. Nog meer bijdragen aan betekenisvolle communicatie en events. Daarover gaat de intensieve 4-daagse LiveHouse leergang.

Voor wie?

Wil je strategische communicatie ontwerpen met een verrijkend effect en een hoge return on investment? Wil je jezelf verder ontwikkelen als waardevolle schakel tussen directie/interne opdrachtgevers en overige betrokkenen? Je vermogen uitbreiden om de beweegredenen van de betrokken doelgroepen dieper te doorgronden?

Gedurende deze leergang ontwerp je een event met als doel een actueel ontwikkelthema in je organisatie te ondersteunen. Je presenteert dit eventontwerp aan de groep en krijgt daar feedback op.

Deze bijzondere leergang is een aanrader voor ervaren eventprofessionals op HBO-niveau, die betrokken zijn bij ontwikkeltrajecten/transities en andere strategische live communicatie (events). Je hebt de ambitie om een grotere, strategische bijdrage te leveren aan deimpact van live communicatie in de organisatie.

Ook interne opdrachtgevers zijn welkom, om samen met hun live communicatiespecialist ontwikkeling mede vorm te geven.

Eventkenner Nicoline van Straten (LiveHouse) en Jane Coerts, trainer/coach voor persoonlijk en professioneel leiderschap (Stream) laten je ervaren hoe je je speelveld als communicatieprofessional versterkt en events kunt ontwerpen die de ontwikkeling van je organisatie ondersteunen.

Data, tijd en plaats

Voor 2019 zijn nog geen nieuwe data bekend.

Je kunt voor meer informatie en/of opgave van deelname een mail sturen aan Nicoline van Straten, nicoline@livehouse.nl of bellen met Jane Coerts (06 15 54 72 21).

Een persoonlijk intakegesprek gaat vooraf aan de cursus.

 

Verdieping

Kennis en ervaring opdoen op het gebied van systemisch kijken (wie of wat zijn betrokken bij de beoogde transitie?), de transitiecirkel (welke stappen zijn relevant om voldoende energie voor de transitie te genereren?), de manier waarop mensen en organisaties zich ontwikkelen. Je leert welke interventies die ontwikkeling ondersteunen, zodat je dit kunt gebruiken naast het instrumentarium dat je als live-communicatiespecialist al tot je beschikking hebt. In heel veel ervaringsoefeningen leer je jezelf en de nieuwe manier van kijken en werken kennen.

Naast bruikbare kennis doe je ook veel ervaring op persoonlijk vlak op.

Zelfreflectie: wat gebeurt er bij mij als ik dit ontwikkelplan beluister?

Sensitiviteit: je inleven in de voorgestelde verandering en checken: is dat realistisch en een effectief antwoord op het symptoom dat de aanleiding is voor het veranderplan?

Vermogen om echt te ontmoeten: voorwaarde om met de opdrachtgever de dialoog aan te gaan over ‘is dit verandervoorstel een kloppend antwoord op wat zich voordoet (de veranderende wereld, een symptoom, veranderend leiderschap etc.)?’

Verbonden kijken/systemische blik: vermogen om de bron van de symptomen waarop veranderplannen gebaseerd zijn te doorgronden en invoelen wat het effect van een interventie is op andere onderdelen van de organisatie, de medewerkers en de wereld om ons heen. Check: past deze verandering/ontwikkeling bij het leidend principe van deze organisatie?

Kloppende interventies: voorstellen te doen voor events om de volgende ontwikkelstap van de organisatie effectief op gang te brengen.

Kunnen bewegen in de tussenruimte: weten dat er niet één antwoord is dat de vraag 100% dekt; wat nu kloppend is, kan over een jaar anders zijn, kunnen balanceren tussen regels en vrije ruimte (O. Scharmer, Theory U; Mieke Moor, Tussen de regels;  F. Laloux, Reinventing organizations).

Kennis van groeiprocessen: het effect van veranderingen kunnen relateren aan de groeicurve (Veenbaas en Weisfelt, Persoonlijk Leiderschap) en de transitiecirkel (fasen in groei); kunnen bewegen tussen toekomst-heden-verleden (G. Kohlrieser, Hostage at a table; R. Fiddelaers en J. van Wielink: Aan de slag met verlies).

Programma

Dag 1: De live communicatiespecialist.

Hoe kun je schakel zijn tussen de directie/opdrachtgever en de beoogde doelgroepen van live communicatie? Waar zit jouw groeipotentieel? Wat wil jij leren?

Dag 2: De lerende organisatie: begrijpen en doorgronden van verandering/ontwikkeling en leren inzoomen op de onderstroom. De beoogde doelgroepen in beeld brengen en verbinden aan de doelstellingen. Hoe verklaar je je keuze voor een event in het arsenaal van mogelijkheden?

Dag 3: De transitiecirkel leren kennen en hanteren en diagnostiek van veranderprocessen: waar stroomt de energie en waar stagneert het? Werken met casuïstiek.

Dag 4: Communicatieve interventies en werkvormen om verandering te ondersteunen. Presentatie van je case en interventie met de andere cursisten.

 

Begeleiding

Nicoline van Straten startte in 1989 LiveHouse vanuit de overtuiging dat ‘live’ communicatie een bijzondere en krachtige vorm van communicatie is. Daarmee was ze haar tijd ver vooruit. In de afgelopen jaren bouwde ze met haar team nieuwe fundamentele kennis op, die ze graag deelt in de vorm van concepten, trainingen en publicaties. In haar aanpak combineert ze systemisch kijken, psychologisch en zakelijk inzicht met een heldere communicatie aanpak. Daarbij heeft ze een scherp oog voor de beweegredenen van de doelgroep. Nicoline is met haar analytische aanpak en jarenlange ervaring een strategische sparring partner voor veel grote bedrijven en (overheids)instanties en zeer waardevol bij het maken van de vertaalslag van strategie naar een communicatieconcept. Daarbij heeft ze een enthousiasmerende en versterkende werking op mensen. Concepten van haar hand zijn altijd verrassend, pakkend en dragen bij aand e ROI voor de organisatie. Als coach en trainer draagt ze haar bijzondere gedachtegoed graag over op collega eventprofessionals die met gevoel en inzicht events willen ontwerpen.

Jane Coerts

Jane Coerts verruilde in 2000 haar baan bij de Universiteit van Amsterdam (universitair docent bij Algemene Taalwetenschap) voor haar eigen bedrijf Stream. Ze begeleidt leiders en begeleiders om de dialoog met zichzelf en anderen aan te gaan: Wat gebeurt hier? Wat doet dat met mij? Wat is mijn aandeel in wat er tussen mij en de ander gebeurt? Sluit wat er gebeurt aan bij de bedoeling, is het betekenisvol? Dat is een spannend én vaak vervullend proces waarbij je steeds wordt uitgenodigd je patronen en vaste denkbeelden los te laten en met nieuwe ogen, oren en tastzin te kijken, te luisteren en te voelen wat de essentie is van wat zich in het hier-en-nu voordoet, om van daar uit een kloppend antwoord te geven. Jane is analytisch, sensitief en uitdagend en heeft veel ervaring als begeleider van leiderschaps- en transitietrajecten bij profit en non-profitorganisaties. Ze houdt ervan om mensen in contact te brengen met hun (groei-)potentieel, om samen te onderzoeken of een interventie is afgestemd op de bedoeling/bestemming van de organisatie en om complexe vraagstukken terug te brengen tot de kern: wat wil hier gezien, geleerd, geëerd worden?

Voorbehoud

Neem voor meer informatie contact op met Nicoline van Straten, 06 55 33 54 14.

Naar overzicht »

door Kees ™