Instellingen

Wat is Good to Great?

Good to Great verscheen in 2010 en werd in korte tijd een wereldwijde bestseller. Voor dit boek ging Jim Collins op zoek naar de succesfactoren van 11 bedrijven uit de Fortune 500-reeks die plotseling explosief waren gegroeid. Ze waren al 'good' maar accelereerden naar 'great'. Hoe was dat te verklaren?

Collins formuleerde op basis van zijn onderzoek 7 verklarende succesfactoren:

  • Ze kennen dienend leiderschap.                                                      
  • Ze werven de juiste mensen.
  • Ze zien de harde feiten onder ogen, maar blijven vertrouwen op succes.
  • Ze vinden een antwoord op drie afbakeningsvragen: wat kunt u het best, waar gelooft u het meest in en wat is cruciaal voor uw economisch voortbestaan?
  • Ze zorgen voor een gedisciplineerde organisatiecultuur.
  • Ze hechten groot belang aan technologie, maar zijn daarin selectief.
  • Ze werken gestaag en volhardend, zonder revolutionaire doorbraken.

Volgens Collins zijn dit tijdloze factoren voor succes - geen hypes.

Meer info: Good to Great

door Kees ™