Instellingen

Bewust en bekwaam in een nieuwe rol

Het concept is af en het project kan gaan draaien. Om het beoogde doel te realiseren, moet iedereen zijn of haar rol in het evenement kennen en ook met overtuiging weten te brengen. De (gelegenheids)organisator die de regie en het overzicht heeft. De teamleider die voor het eerst voor zijn of haar collega’s staat. De HR-medewerkers die brown-papersessies leidt. LiveHouse coacht en traint ze, zodat ze hun rol met verve kunnen invullen.

door Kees ™