Instellingen

Verandertrajecten

Live communicatie wordt vaak ingezet als onderdeel van een (organisatie)veranderproces. Een event is een krachtig middel en vergt een stevige aanpak. LiveHouse biedt hierbij strategisch advies en treedt op als sparringpartner in alle fases van het proces en voor alle niveaus van de organisatie.

LiveHouse heeft daarvoor een nieuwe aanpak ontwikkeld: integraal veranderen met de hele organisatie. De systemische aanpak is geënt op het inzicht dat bij complexe vraagstukken binnen organisaties of bedrijven, het doorgeven van winnende inzichten voor significante verankering en verandering zorgt.

LiveHouse gaat uit van een integrale aanpak met medewerking van alle betrokkenen: je kunt verandering pas begrijpen als je je realiseert dat je er onderdeel van bent en ook het grotere geheel ziet. Dit geldt voor alle medewerkers van een organisatie, van hoog tot laag. Mensen hebben behoefte deel uit te maken van een groter geheel, in casu het bedrijf of de organisatie waarvoor ze werken. Deze verbondenheid met het bedrijf is de bron waaraan ze een gevoel van veiligheid ontlenen. 

LiveHouse gaat samen met alle betrokkenen uit de kolom op zoek naar factoren die hen binden, hen veiligheid verschaffen en hen productief en loyaal laten zijn aan het bedrijf of de organisatie. Na deze inventarisatie werken alle betrokkenen samen aan herstel en verbinding. Zo is er sprake van een zich vermenigvuldigend, duurzaam resultaat. De methode is een multiplier voor leiderschap, management, persoonlijke ontwikkeling en opleidings- en coaching programma’s. In slagkracht, omvang, intensiteit als resultaat. 

door Kees ™